Přehled soutěží 2018 je vyvěšen na nástěnce v šatně:)

Všem doporučuji

Masáže Vital

http://masazevital.cz

© 2018 Soukromá škola bojových sportů Břeclav