TRÉNINKY JUDO ZATÍM POKRAČUJÍ BEZ OMEZENÍ. Opatření: bude provedena řádná dezinfekce prostor šaten a tělocvičny firmou DDD Krásný / dohoda s ředitelem školy/

Všem doporučuji

masaze

© 2018 Soukromá škola bojových sportů Břeclav