TRÉNINKY JUDO ZATÍM POKRAČUJÍ BEZ OMEZENÍ. Opatření: bude provedena řádná dezinfekce prostor šaten a tělocvičny firmou DDD Krásný / dohoda s ředitelem školy/

Všem doporučuji

Masáže Vital

http://masazevital.cz

© 2018 Soukromá škola bojových sportů Břeclav